Poznání

11.08.2022

Vnímám čím dál víc, jak nás emoce probouzí k poznání. Negativní emoce nám vadí, snažíme se je zatlačit do pozadí, do nevědomé mysli. Můžeme se v takové chvíli soustředit na to, čím skutečně jsme. Důležité je přestat se ztotožňovat s těmito negativními emocemi.

Nejsme tím vztekem, smutkem, hněvem, znechucením apod...

Můžeme tak kultivovat vědomí, vůlí se soustředit z nežádoucího na žádoucí vjemy. Ale nebudeme ignorovat tyto emoce, necháme je projít přes tělo. S důvěrou opravdu tento pocit prožijeme (aniž bychom u toho napadali druhého 😊).

Buďme v důvěře, že se vše děje pro naše nejvyšší Dobro. Život je tu pro to, abychom si ho užili, pochopili, naplnili a dali sami sobě šanci. Je tak důležité být na sebe i na ostatní laskaví. Mít důvěru v sebe a v nebe. 

Opravdovým mistrovstvím je vědomé tvoření radosti. Radostí je třeba vnímání krásy přírody. A společníkem radosti je láska...