Blog

Vědomí

10.03.2024

Chceme-li změnit náš svět na místo krásy a míru, jestliže toužíme po společnosti založené na srdci, která myslí a jedná způsobem orientovaným na řešení, je prvním krokem změna sebe samých.

V Domě u Jonáše v Pardubicích jsem viděla inspirativní kresby Renáty Fučíkové. Chcete se dozvědět něco o urozeném a moudrém Marobudovi, který vládl na našem území? Kresby jsou i z knihy Královny a poutníci, která mě nadchla, tam se o Marobudovi můžete dozvědět více.

Několik lidí v poslední době potřebovalo připravit Bachovy esence na podobné téma. Mají obavy, neví co dál, nevidí svou "správnou" cestu /která to je?/, příp. jejich okolí od nich hodně vyžaduje a oni pak cítí vyčerpání. Téma únavy nyní vede.