Blog

V Domě u Jonáše v Pardubicích jsem viděla inspirativní kresby Renáty Fučíkové. Chcete se dozvědět něco o urozeném a moudrém Marobudovi, který vládl na našem území? Kresby jsou i z knihy Královny a poutníci, která mě nadchla, tam se o Marobudovi můžete dozvědět více.

Několik lidí v poslední době potřebovalo připravit Bachovy esence na podobné téma. Mají obavy, neví co dál, nevidí svou "správnou" cestu /která to je?/, příp. jejich okolí od nich hodně vyžaduje a oni pak cítí vyčerpání. Téma únavy nyní vede.

O míru v nás

08.02.2024

Slova Petra Chelčického jsou i dnes aktuální a mohou nás inspirovat k budování lepšího a harmoničtějšího světa. Tento středověký spisovatel a myslitel, zdůrazňoval nenásilí jako klíč k míru. Jeho myšlenky ovlivnily mnoho lidí.