Ochrana osobních údajů


Provozovatel Monika Tesařová (dále jen "Provozovatel"), jako správce osobních údajů tímto prohlašuje, že zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.

Návštěvník webu www.monikatesarova.cz vyplněním kontaktního formuláře dobrovolně poskytuje své osobní údaje, které budou uchovávány nejdéle po dobu 5 let, informace o objednaných produktech pouze pro ty účely, pro které byly tyto údaje poskytnuty.

Aby Provozovatel dostál povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva, zpracovává tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, telefon a údaje o zakoupeném produktu.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Návštěvník, který poskytl své osobní informace, může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat.

Mlčenlivost

Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů mezi těmito osobami. Bez souhlasu subjektů údajů nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně za jiným než předem daným účelem.

Návštěvník uvedením svého jména, příjmení a e-mailové adresy dává souhlas k zasílání obchodních sdělení a informací o událostech nebo službách zajišťovaných, zprostředkovávaných či doporučovaných Provozovatelem. Návštěvník může kdykoliv souhlas se zasílám obchodních sdělení a informací odvolat. Osobní údaje nejsou předávány mimo země Evropské unie.