Pohyb je život

11.07.2023

Změna je život. Pohyb je život. Emoce jsou po/hnutky = nutí nás pohnout se z místa. 

Máme ve vyhrocené situaci nějaký obvykle vypjatý pocit a tím, jak se projevujeme, se můžeme stát zajatci emocí. Denně jsme vystaveni desítkám podnětů a my nemusíme na všechno reagovat. Třeba můžeme vnímat, že někdo cítí hněv, smutek, ale není nutné být z toho taky zoufalý. To ničemu nepomůže. 

Můžeme si vybrat svou reakci, pokud jsme toho v tu chvíli schopni. A pak můžeme pomoci, slovem, pohlazením, podanou rukou. Nebo si jen uvědomit, co nás tak na situaci dostalo. A to je tzv. "naše téma." Pokud to zjistíme, je to dobré znamení, můžeme s tím totiž něco udělat. A to je skvělý začátek.

Vše se neustále mění. To je naše jediná jistota. 

Kéž si dobře o dovolené a prázdninách odpočineme a načerpáme sílu do dalších dní. Krásné letní dny všem…