Podzimní inspirace a Max Švabinský

05.10.2021

Kolem svátku sv. Václava každoročně jezdíme na výlet do schované malé vesničky Kozlov u České Třebové. Na konci vesnice jsme "náhodou" objevili chaloupku malíře Maxe Švabinského, s krásným obrazem sv. Václava na štítě: "Svatý Václave, vévodo České země, oroduj za nás."

Jsem okouzlena malířovým životním příběhem a chápu jeho nadšení zdejší krajinou, která pro něho byla velkou inspirací. Začal sem jezdit za svou láskou Elou Vejrychovou, se kterou se seznámil v Praze na Národopisné výstavě. 

Kozlovská krajina, místní obyvatelé i samotná chalupa mladého umělce okouzlili a inspirovali. Ela potom trpělivě stála modelem třeba po několik týdnů, každý den dlouhé hodiny. Byla hrdá na to, že přispívá svou trochou ke vzniku velkého díla. Elu si vzal v r. 1900 v Litomyšli.... Ateliér měl v Praze. Do Kozlova jezdíval na letní a zimní prázdniny. Procházel se po krajině s malířským prknem na zádech.

Elu vymaloval Max třeba jako hlavní postavu obrazu Chudý kraj. Je to jeden z jeho nejmilejších i nejznámějších obrazů. Na kopci jako na trůně sedí bosá dívka s rozevlátými vlasy (Ela), určitě znáte.... Je považovaný za nejzdařilejší dílo české symbolické malby na přelomu století. Stala se modelem i pro další obrazy, třeba pro Kulatý portrét.

Ale život je neustálá změna, vztah s Elou už není tak harmonický. Švabinského okouzlení Elou postupně přechází v uchvácení Annou, manželkou jejího bratra Rudolfa. Obě ženy byly krásné, ale vážnější Ela v sobě neměla takovou živost. Annina krása na fotografiích přímo září a jiskří. Naposledy byl v Kozlově malíř v r. 1919 na pohřbu tchána p. Vejrycha. S Annou se po rozvodu nakonec oženil... A adoptoval její dceru Zuzanu. Paní Zuzana žila v chaloupce ještě v 90. letech.

Podzimní stromy jsou do zlatova zbarvené, cestou sbíráme kaštany, houby, barevné listy... Posedíme na lavičce pod velkou lípou a pak se projdeme do výletní restaurace na kozlovském kopci, kde se naobědváme.

V chaloupce je muzeum Maxe Švabinského, stojí za vidění, v říjnu je otevřeno o víkendech. Možná i vy ucítíte tu atmosféru minulého i předminulého století a příběh Maxe a Ely...

Pohodové podzimní dny!