O míru v nás

08.02.2024

Slova Petra Chelčického jsou i dnes aktuální a mohou nás inspirovat k budování lepšího a harmoničtějšího světa. Tento středověký spisovatel a myslitel, zdůrazňoval nenásilí jako klíč k míru. Jeho myšlenky ovlivnily mnoho lidí.

Tato slova napsal před 600 lety:

  • "Člověk musí dosáhnout vnitřní svobody. Pravdu a smysl života nenajde jinde než sám v sobě. Člověk je nicotná bytost, musí se proto naučit snášet utrpení a přijímat ho s pokorou. Ze své nicotnosti se však vymaní tím, že nebude lhostejný k bolesti a utrpení druhých…. K dokonalé společnosti vede jen jediná cesta: Cesta všeobecného porozumění a vzájemné lásky mezi lidmi."
  • Petr Ch. stojí se svými názory na začátku těch nejosvícenějších postav lidských dějin – pacifistů. .. Světoznámý ruský spisovatel 19. století Lev Nikolajevič Tolstoj, byl zapřisáhlým odpůrcem násilí. Jeho současník překladatel Pavel Durdík ho proto upozornil na Chelčického spisy. Tolstoj byl zasažen poselstvím Chelčického myšlenek, tak hlubokých a lidských a napsal o něm knihu Království boží v nás. Za nějaký čas se Tolstého kniha dostala do rukou indického právníka Mahátmy Gándhího. Nechala v něm hluboký dojem a posílila jeho přesvědčení, že odpor proti britským utlačovatelům se musí obejít bez násilí. Indická cesta ke spravedlivému uspořádání byla úspěšná a inspirovala další: bojovníka za práva černošského obyvatelstva ve Spojených státech Martina Luthera Kinga a další.
  • "Svět se řídí zákony ... Ty lepší zákony mají lidi vést k ctnosti, ti horší ze zákonů zjevně odporují Bohu…. Mohou ho ale plnit jen dobří lidé. A nelze je k tomu nutit žádným násilím. Ve světě, který se řídí pravými božími zákony, přece nemůže být žádná moc a útlak. V takovém světě panuje opravdová spravedlnost. Jejím projevem je láska a soucit. Lidé v takovém světě nepřejí nikomu nic zlého, neubližují, nemstí se a pomáhají. K takovému řádu však nelze nikoho donutit mocí. Rodí se jen v srdci plném dobré vůle. Dobro a lásku musí lidé najít sami v sobě."

Zdroj: Renáta Fučíková z knihy Hus a Chelčický /příběh jejich doby