Královny a poutníci

18.02.2024

V Domě u Jonáše v Pardubicích jsem viděla inspirativní kresby Renáty Fučíkové. Chcete se dozvědět něco o urozeném a moudrém Marobudovi, který vládl na našem území? Kresby jsou i z knihy Královny a poutníci, která mě nadchla, tam se o Marobudovi můžete dozvědět více.

Známá autorka i ilustrátorka mnoha dalších úspěšných knih pro děti i dospělé o něm v této knize píše i ji ilustrovala. Naše země byly po tisíciletí domovem mnoha lidí. A tak tu žili Bójové neboli bojovníci, Markomani neboli hraničáři, Silingové (z Jeseníků) neboli lidé z mokřadů, Moravané neboli lidé z luk a Čechové neboli rodáci. V knize se vydáme až na začátek prvního tisíciletí a poznáme jejich každodenní starosti a radosti. Od lidí z dávných časů jsme možná podědili víc, než si myslíme. V knize Královny a poutníci opět spojuje Renáta Fučíková talent v psaní i malování. 

Jako první je uveden zmíněný příběh prvního doloženého panovníka na našem území. Marobud (Marco) pocházel z urozeného markomanského rodu a jako dítě byl odveden do Říma, kde byl vychován u bohaté urozené rodiny. Dostalo se mu vzdělání a hlavně poznání římského způsobu života. Někdy před rokem 9 př. n. l. se vrátil ke svému kmeni ve střední Evropě a stal se jeho králem. Jeho rod osídlil střední Čechy, podkrušnohorské oblasti, jižní a východní Čechy. Díky svým schopnostem postupně ovládl kmeny Lugiů sídlící ve Slezsku. Jeho moudrou vládu postupně uznali i Silingové, Gótové, Semnoni a Langobardi. Jeho moc tak sahala od Dunaje na jihu k dolnímu Labi na západě a k dolní Visle na severovýchodě.

Jako schopný vůdce brzy dokázal vytvořit říši, která hospodářsky dobře prosperovala. Podporoval obchod i řemesla, zval řemeslníky zdaleka. Přestože byl Římany brzy chápán jako hlavní konkurent ve střední Evropě, snažil se vést vůči Římanům neutrální politiku.

Z římských pramenů víme o výpravě proti němu, kterou Římané podnikli roku 6 n. l. Římané vedli útok ze dvou směrů. Výprava, která měla velkou naději na úspěch, ztroskotala, když v Panonii propuklo povstání a Tiberius se musel vrátit zpět. Marobud dočasného římského oslabení nevyužil k protiútoku, naopak urychleně s Římany uzavřel smlouvu o nezávislosti, přátelských vztazích a vzájemném neútočení, která lidem v jeho zemi na další desetiletí zajistila klid a mír. 

Nejen o tomto příběhu poutavě píše a kreslí Renáta Fučíková. Pokud stihnete výstavu, doporučuji, pokud ne, přečtěte si její bohatě ilustrovanou knihu 😊

Příjemné zážitky.