Bachovky II. level

10.11.2022

Na konci roku jsem se těšila na certifikovaný pokračovací kurs Bachových květových esencí II. level.

Uskutečnil se k mé radosti naživo v Praze pod vedením zkušené Martiny Taubrové. V menší skupince jsem si prohloubila znalosti Bachových esencí a jejich použití v praxi. Obdržela jsem komplexní a ověřené informace, některá témata přinesla jiný pohled na věc. Přínosné bylo naslouchání a vyzkoušení případových studií ve skupinách. Líbí se mi jednoduchost a dostupnost metody Dr. Bacha pro každého, kdo má zájem. Na konci kursu jsem obdržela certifikát, který je certifikovaný Bachových centrem se sídlem ve Velké Británii. 

Zajímavé byly zkušenosti ostatních a jejich sdílení. Novinkou se staly typové a náladové esence. Zasmála jsem se u ukázky filmu, po které jsme měli připravit esence pro hlavní hrdiny. Získala jsem hlubší vhled do filozofie dr. Bacha. 

Martina Taubrová je lektorem 2. stupně certifikovaného kurzu a 1. lektorem v České republice, který může učit tento stupeň. Jsem ráda, že jsem metodu objevila a mohu jí přinést třeba právě k Vám. Kurs mě utvrdil, že Bachovy květové esence jsou dobrou jemnou metodou, která je šetrná, účinná a pomáhající.